Ontgeurders: gebruik & tips

DOverwegingen inzake het gebruik van ontgeurders: Hoe beschermt u toiletten tegen bevriezing

Overwegingen inzake het gebruik van ontgeurders:

 1. Geurverdrijverbestanddelen en hun functie
  1. Biociden: biociden zijn actieve bestanddelen die de geurproducerende Gram-positieve bacteriën doden. Er zijn er zo'n vijf die frequent worden gebruikt in deze industrie, en vaak gecombineerd. De productvorm (vloeistoffen, tabletten en poeders) is een belangrijke factor bij het voorschrijven van het biocidepakket. De meest gebruikte biociden zijn formaldehyde, glutaraldehyde (pentaandial), bronopol, quaternaire zouten.
  2. Kleurstof: ontgeurders zijn blauw omdat dat de meest aantrekkelijke kleur is. Het wordt gebruikt om het afval te verbergen.
  3. Parfum: het parfum maskeert de restgeur en zorgt voor een aangename omgeving. Er is een hele reeks geuren verkrijgbaar om te proberen..
  4. Capillair-actieve stoffen: capillair-actieve stoffen zijn oplosmiddelen die worden gebruikt om het parfum mengbaar te maken met het water.
 2. Kiezen van een geurverdrijver:
  1. Bewezen resultaat: kies voor gevestigde producten die worden aanbevolen door een betrouwbare bron.
  2. Aanvaarding door afvalwaterbehandelingsinstallaties: sommige afvalwaterbehandelingsbedrijven aanvaarden geen afvalwater dat is behandeld met formaldehyde. Het is bijvoorbeeld verboden in Californië. Formaldehyde wordt normaal beschouwd als het meest doeltreffende middel. Bepaalde staten overwegen hetzelfde te doen met glutaraldehyde. Niet-formaldehyde “combinaties” zijn nu echter net zo goed, maar misschien een beetje duurder. Men dient op de hoogte te zijn van de plaatselijke voorschriften en men dient te weten welk actief biocide de gebruikte geurverdrijver bevat.
  3. Veiligheid: nog een ander aspect is veiligheid. Alle biociden zijn in zekere mate giftig. Daarom is het belangrijk om bij het toepassen van de geurverdrijver een aantal voor de hand liggende voorzorgen te nemen. Een veiligheidsbril en oplosmiddelbestendige handschoenen volstaan meestal. Raadpleeg het VIB voor bijkomende informatie in verband met persoonlijke beschermingsmiddelen. Producten op basis van formaldehyde worden beschouwd als de meest giftige. Glutaraldehyde (pentaandial) is misschien het tweede giftigste. De doseermethode kan ook een invloed hebben op de veiligheid bij het behandelen. Bijvoorbeeld, doseerpompen, tabletten, reukzakjes of doseerflessen zorgen voor een vermindering van de blootstelling aan de stof.
  4. Kostprijs: vloeistoffen zijn het meest economisch wanneer ze correct worden gebruikt. Soms wordt er echter te veel van gebruikt, waardoor men toch niet bespaart. Bovendien kan er product verloren gaan door te morsen. Bij gebruik van een product in afgemeten eenheden (bijv. tabletten) kunnen de kosten gemakkelijker worden beheerst. Reukzakjes, tabletten en doseerflessen komen het meest voor. Vooraf mengen in een tank op het onderhoudsvoertuig wordt ook vaak toegepast om tijd te sparen en de kosten te beheersen. In geval van vooraf mengen zijn vloeistoffen het meest geschikt.

 

Verhelpen van problemen & basisaantekeningen

 

 1. Wanneer de kleur van de kleurstofoplossing vroeger groen wordt dan verwacht.
  1. Gebruik is te intensief – verkort de tijden tussen onderhoudsbeurten.
  2. Chemische verontreinigers – vergewis u ervan dat er geen sprake is van lozing van chemicaliën.
  3. Te veel water of te weinig chemische stof (foute verhouding tussen chemische stof en water)
  4. Regenwater – repareer lekken.
 2. Wanneer trommel niet zo sterk geurt als u verwachtte.
  1. Te lang aan de lucht blootgesteld – of te lang blootgesteld aan UV of zonlicht
  2. Te koud weer – bewaren in warmere omgeving.
  3. Trommelconfiguratie is gewijzigd (andere trommelspecificaties van leverancier)
  4. Met parfum – versere partij, aroma is minder. Oudere, meer geoxideerde aldehydes vormen acetalen en hemiacetalen om de aroma-intensiteit meer “diepte’ mee te geven.
 3. Wanneer het product niet zo dik lijkt.
  1. Weer te heet – bewaren in normale omgevingsomstandigheden.
  2. Productiestappen werden gewijzigd door de exploitant. (Belangrijk te weten dat 2 formules identiek kunnen zijn terwijl één van beide “dikker” lijkt)
 4. Wanneer er een geur lijkt achter te blijven na reiniging/onderhoud.
  1. Er is vuil in de tank – controleer de unit op vuil zoals blikjes of takjes en verwijder het.
  2. Unit houdt afvalresten vast – controleer unit op barsten of spleten die vuil vasthouden en voer de nodige herstellingen uit.
  3. Er zitten stukken stof of vodden in de tank – controleer de tank op vodden en verwijder ze.
  4. Het chemische toiletproduct is verontreinigd – schakel over op een verse container chemisch product en neem preventieve maatregelen om verontreiniging in de toekomst te vermijden.
 5. Hoop afval boven de waterlijn.
  1. Watervolume is te gering – zorg ervoor dat de tank minstens 19 liter water bevat.
  2. Gebruik is te intensief – verkort de tijden tussen onderhoudsbeurten.
 6. Tankoplossing kleurt bruin.
  1. Wanneer de tankoplossing bruin kleurt vlak na het ledigen en reinigen betekent dat dat de unit niet voldoende werd gereinigd of dat er te weinig chemisch product werd gebruikt. (groenachtig verandert in bruinachtig)
  2. Wanneer het tankwater gekleurd is vóór de onderhoudsbeurt – dat is soms normaal, vooral bij een intensief gebruik, en het geeft aan dat er meer chemisch product in de tank moet worden gedaan.
  3. Chemische bestanddelen van andere reinigingsmiddelen hebben de geurverdrijver in de opvangtank mogelijk geneutraliseerd.
 7. Witte neerslag van poeder zoals drijvend schuim.
  1. Wit drijvend materiaal – waarschijnlijk het resultaat van de onderlinge reactie tussen het afval en het detergent of papiervezel in het chemische toiletproduct. Dit is meestal slechts een esthetisch probleem dat geen invloed heeft op de prestaties.
  2. Mogelijk veroorzaakt door interactie tussen stabilisatoren en bindmiddelen; heeft geen invloed op de prestaties.
 8. HHow to recognize NSD & regular dye
  1. Steek een buis van wit PVC in de oplossing, monomoleculair bestanddeel in gewone kleurstof wordt afgespoeld wanneer men blijft wassen/spoelen. Kleur verdwijnt van alle plastic oppervlakken met normale kleurstof. Bij NSD hecht het polymere moleculaire bestanddeel zich aan de plastic oppervlakken en vertoont het vlekvormende eigenschappen.
  2. Vroege ontkleuring van tankwater – gebruik is te intensief; verhoog onderhoudsfrequentie of schakel om naar product met normale kleurstof.
  3. Normale kleurstof heeft een groter verbergings/maskeringsvermogen.
 9. Voordelen en nadelen van gewone kleurstof en kleurstof die geen vlekken vormt
  RGewone kleurstof vs. kleurstof die geen vlekken vormt
  1. Verschillen in technische samenstelling
  2. Maakt vlekken op de huid
  3. Maakt vlekken op harde oppervlakken
  4. Verschillen in maskeervermogen
 10. Voordelen/nadelen van vloeistof
  1. Gemakkelijker te mengen tot volmaakt mengsel
  2. Flexibeler met verschillende types van samenstellingen
  3. Moeilijk te beheersen kosten per onderhoudsbeurt; maar kan heel goedkoop zijn
  4. Zorgt voor een knoeiboel en “lekt”
  5. Meer ruimte voor aroma indien nodig
 11. Voordelen/nadelen van poeder
  1. Geproportioneerd – gemakkelijkere kostenbeheersing
  2. Morst minder en veroorzaakt geen knoeiboel
  3. Gemakkelijker te behandelen en vervoeren
  4. Beperkingen op “toevoeging” aan de formule
 12. Rechtstreekse vullingen vs. vooraf gemengd chemisch product
  (Prestatieverschillen)
 13. Parfumtypes
  1. Spray-types
  2. Zuivere parfumolieconcentraten
  3. Geëmulsifieerd parfum
  4. Luchtverfrisserschijf
 14. Gebruik van reinigingsmiddelen
  1. Ontkalker (geurend)
  2. Graffitiverwijderaar
  3. Heavy Duty-ontvetter
  4. Vrachtwagenshampoo
  5. Urinoirreinigingsmiddel
  6. Wegspoelmiddel (geurend)
 15. Geur blijft niet hangen tot het einde van de week.
  1. Verminderde parfumintensiteit – hoofdzakelijk omdat heet water de vluchtige bestanddelen verdampt; overweeg een verhoging van de onderhoudsfrequentie, een indicatie dat het parfum “verdampt”; gebruik parfum dat langer blijft geuren (parfumingrediënten die ervoor zorgen dat het parfum langer blijft hangen kosten meestal meer).
 16. Reukzakjes verharden.
  1. Elimineer blootstelling aan vocht en open lucht. Studies wijzen uit dat blootstelling aan vocht ervoor kan zorgen dat de reukzakjes hard en broos worden. Niets wijst er echter op dat dat de doeltreffendheid van het product aantast. Opgeslorpt vocht kan de oplossingstijd in het water verlengen.
  2. Andere dingen die de “textuur” kunnen aantasten of het reukzakje broos kunnen maken zijn:
   Temperatuurschommelingen; drukverschil ten gevolge van vochtgehalte in de lucht; en als de verpakkingen na gebruik niet goed worden dichtgedaan, kan dat ook leiden tot een verharding van het membraan. Natte handen of natte handschoenen bij het behandelen van de reukzakjes zal de eigenschappen van de PVA-film van de reukzakjes beslist wijzigen.

 

Biopakjes in septisch systeem:

 • Minimum aanbeveling voor sceptisch gebruik met de biopakjes luidt als volgt.
 • 5-10 pakjes om het systeem een eerste “schok” te geven.
 • Gebruik na de schokbehandeling 1 pakje per maand.
 • Als dat niet werkt probeert u 1 pakje om de 2 weken.
 • Het gebruik na de initiële “schokbehandeling” is geen exacte wetenschap. De meeste mensen vinden dat ze een beetje moeten experimenteren, maar een goede vuistregel is te beginnen met 1 per maand.
 • Het product kan er gewoon in worden geworpen, maar wij raden aan om eenmaal de septische tank leeggepompt ze eerst met water te vullen alvorens er 5-10 pakjes in te werpen voor een schokbehandeling.
 • Ongeveer 15-20% van de tankcapaciteit moet water zijn. Bijvoorbeeld een tank van 5000 liter moet initieel worden gevuld met ongeveer 750-1000 liter water.
 • Voor de maandelijkse of tweewekelijkse pakjes moet de klant gewoon nagaan of de tank vloeistof bevat zodat het pakje kan oplossen. Als de tank droog is zal het product niet oplossen en activeren.

Bel voor meer informatie: +32 / 2 542 56 56