Een impact op de wereld

“De meeste mensen vinden ongetwijfeld dat het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen en het beschermen van het leefmilieu zeer nobele streefdoelen zijn. Het is nog beter wanneer die beide doelen gelijktijdig kunnen worden bereikt. En dat is nu precies de toegevoegde waarde die wij aanbieden in de industrie van mobiele toiletten.”
Todd Hilde, CEO, Satellite Industries, 2012 (open brief aan verhuurbedrijven van mobiele toiletten – Pumper, 2012)

 

 

Mobiele toiletten,

het niet vertelde verhaal

De voordelen van mobiele toiletten worden gemakkelijk over het hoofd gezien. Mensen in ontwikkelde landen beschouwen binnentoiletvoorzieningen, rioleringssystemen en afvalverwerkingsinstallaties als vanzelfsprekend. Natuurrampen kunnen dergelijke systemen echter lamleggen en de deur openzetten voor besmetting van waterbronnen. Dat heeft zich gelukkig nog niet voorgedaan dankzij de paraatheid van mobiele-toilettenbedrijven en plaatselijke overheden.

Mobiele toiletten dragen iedere dag in aanzienlijke mate bij aan de bescherming en het behoud van het milieu en onze natuurlijke rijkdommen. Ongeveer 473 miljoen liter* vers drinkwater wordt dagelijks bespaard door de industrie van mobiele toiletten. Op jaarbasis elimineren mobiele toiletten de kosten en energie die nodig zijn om 57 miljard liter water door dure afvalwaterbehandelingsinstallaties te laten lopen. In een tijdperk waarin drinkwater steeds schaarser wordt, is dat een belangrijke besparing. Bedrijven die toiletten verhuren en installeren, en de mensen die ze gebruiken nemen op die manier deel aan een belangrijke waterbesparingsactiviteit.

De industrie van mobiele toiletvoorzieningen is ook verantwoordelijk voor de besparing van duizenden liters brandstof per dag. De meeste mensen associëren mobiele toiletten niet met brandstofbesparing. Op bouwterreinen, in parken, op sportvelden, in openluchtstadions, in recratievoorzieningen en op andere plaatsen waar mobiele toiletten ter beschikking worden gesteld, wordt brandstof bespaard omdat men niet naar een toiletvoorziening hoeft te rijden.

Een mobiel toilet is onmiskenbaar een groen product… en dat was het al lang voor ‘groen’ hip werd. Het wordt vervaardigd van plastic en metalen onderdelen die kunnen worden gerecycled. Het is ook recyclebaar in die zin dat het kan worden verplaatst van de ene locatie naar de andere. Bijvoorbeeld, het hoeft niet op een bouwterrein te blijven na voltooiing van het project. Het kan worden “gerecycled” naar een nieuwe locatie ten behoeve van een andere groep van personen. Dit mobiele aspect heeft het bouwen van permanente toiletvoorzieningen op plaatsen waar ze op lange termijn niet nodig zijn, overbodig gemaakt, wat weer een andere manier is om natuurlijke rijkdommen te sparen.

Dat zijn slechts enkele manieren waarop mobiele toiletvoorzieningen en bijbehorende diensten de gezondheid, de veiligheid, de levensstandaard en het behoud van natuurlijke rijkdommen hebben verbeterd. Wanneer u voortaan ergens een mobiel toilet ziet staan of gebruikt, zult u er tekens aan worden herinnerd dat de industrie van mobiele toiletvoorzieningen evenals UZELF levens helpen redden en bijdragen aan een gezondere, veiligere wereld waarin natuurlijk rijkdommen worden behoed en mensen waardig kunnen leven.

Ons doel bij Satellite bestaat erin producten, opleidingen en andere middelen te blijven leveren aan gebieden in de wereld waar de behoefte aan mobiele toiletvoorzieningen schrijnend is. Dankzij de inspanningen van lokale mobiele-toilettenbedrijven is er hoop op een schonere, veiligere wereld waar ziekten plaats moet ruimen voor waardigheid en een hogere levenskwaliteit.

* berekening van de besparing van 473 miljoen liter water:
In landen waar alle woningen sanitaire voorzieningen hebben, wordt gemiddeld 7 liter zuiver water gebruikt om een toilet door te spoelen en verspreid over de wereld zijn er 2,2 miljoen mobiele toiletten die gemiddeld twintig tot dertig keer per dag worden gebruikt. Vermenigvuldigd komt dat neer op ongeveer 473 miljoen liter.

 

(WPSD)

World Portable Sanitation Day

Op 15 augustus is de eerste World Portable Sanitation Day (WPSD). Het is een dag om het belang van de industrie van mobiele sanitaire voorzieningen te erkennen. Dankzij deze industrie en degenen die erin werken, kunnen wij in veiligheid leven, met een betere gezondheid en een grotere welvaart dan degenen die zonder deze industrie leven.

Het is ook een dag om onze middelen als industrie te bundelen en ze te gebruiken om mensen te onderwijzen en hulp te bieden aan diegenen over de hele wereld die lijden onder slechte sanitaire omstandigheden.

Sluit u aan bij diegenen die zich inzetten voor het verbeteren van de industrie van mobiele sanitaire voorzieningen en het verminderen van het lijden in de wereld door deel te nemen aan dit evenement.

Als klant kunt u bij het opbouwen van uw bedrijf kiezen uit de meest uiteenlopende kwaliteitsproducten en -diensten. Nog belangrijker is dat u persoonlijke ondersteuning krijgt van een Area Manager, een deodorizer specialist en een interne klantendienstmedewerker die met u samenwerken bij de productselectie om uw volledige tevredenheid over kwaliteit en levering te garanderen.

 

Tragedies in

ontwikkelingslanden

Weinig mensen in ontwikkelde landen hebben ooit in een situatie verkeert waarin een gebrek aan mobiele toiletvoorzieningen een levensbedreigende omgeving schiep. En toch leven wij in een wereld waarin 40% van de bevolking zijn behoefte doet op de grond, omdat ze gewoon niet of nauwelijks beschikken over moderne toiletvoorzieningen.

De nefaste impact van onbehandelde en onverzamelde menselijke uitwerpselen op onze algemene gezondheid, onze veiligheid en ons leefmilieu kan worden gemeten in mensenlevens. Meer dan 2 miljoen mensen, meestal kinderen, sterven jaarlijks ten gevolge van vermijdbare ziekten die gepaard gaan met diarree.

 

Draagbare hygiëne

is Levensreddend

De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat een verbetering van de toiletvoorzieningen het aantal jonge kinderen dat sterft t.g.v. diarree met 30% kan verminderen. Wanneer dat wordt aangevuld met een bevordering van de hygiëne, bijvoorbeeld door te leren hoe je je handen correct wast, kan het sterftecijfer met meer dan 60% en het aantal infecties van de luchtwegen met maar liefs 25% worden verminderd.

 

India

Een verhaal van menselijke waardigheid

India is een sprekend voorbeeld van een land waarin veel menselijk leed wordt veroorzaakt door onbehandelde en niet verzamelde menselijke uitwerpselen. Het volgende filmpje illustreert de benarde toestand in India en de inspanningen van een mobiele-toilettenbedrijf om de leefomstandigheden te verbeteren.


 

Wat is een

Toilet Worth

Gebrek aan toegang tot sanitaire voorzieningen kost de wereld elk jaar $260 miljard

 

 

World Portable Sanitation Day

Niews

Bekijk deze korte video waarin de voordelen van mobiele sanitaire voorzieningen worden belicht en aangekondigd.
Bekijk de WPSD-video.

Een onlangs gepubliceerd boekje getiteld “De impact van mobiele toiletten (en uzelf) op de wereld” geeft een beknopt overzicht van de vele voordelen van het gebruik van mobiele toiletten. De positieve effecten tonen duidelijk hoe belangrijk het is voor ontwikkelingslanden om gebruik te maken van deze diensten.
Om de hele brief te lezen, klik hier

Het goede nieuws is dat er overal ter wereld een toename kan worden vastgesteld in het gebruik van mobiele toiletvoorzieningen. De afgelopen 5 jaar leverde Satellite producten aan bedrijven in 30 nieuwe landen. Deze aanzienlijke toename bewijst dat de industrie van mobiele toiletten een zeer belangrijke bijdrage levert aan de oorlog tegen besmettelijke ziekten en milieuverontreiniging.
Hoe mobiele toiletten (en u) de wereld beinvloeden (pdf)

 

Bel voor meer informatie: +32 / 2 542 56 56