IET-EXCLUSIEVE AUTEURSRECHTLICENTIE

In een tijd van verhoogde risico's voor intellectuele eigendom en privacy, neemt Satellite Industries de bescherming van ons merk en dat van onze klanten ernstig. Bij voorbaat dank voor uw overweging in deze zaak en uw instemming met ons nieuwe beleid.

Het geheel of gedeeltelijk opnemen van het Auteursrechtelijk beschermde werk in afgeleide werken in de vorm van legaal marketing- of promotiemateriaal (gedrukt of digitaal) met als enig doel de producten van Satellite Industries te promoten en te verkopen. De auteursrechtelijk beschermde werken of afgeleide werken mogen niet worden gebruikt in de nabijheid van enig marketingmateriaal dat een product van een concurrent bevat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Satellite Industries:

U gaat ermee akkoord geen internetlinks, website-URL's, of enig ander medium dat het auteursrechtelijk beschermde werk bevat, te verspreiden of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Satellite Industries.

U gaat ermee akkoord de volgende copyrightkennisgeving op te nemen in alle werken waarin de auteursrechtelijk beschermde werken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, met inbegrip van alle afgeleide werken:

Materialen/foto's/video's onder licentie van Satellite Industries.
Copyright © 2021, Satellite Industries. Alle rechten voorbehouden.


U gaat ermee akkoord het auteursrechtelijk beschermde werk, geheel of gedeeltelijk, of afgeleide werken niet te gebruiken om Satellite Industries, haar producten of werknemers op enigerlei wijze in diskrediet te brengen of te schaden.

Satellite Industries behoudt alle andere rechten op het auteursrechtelijk beschermde werk. Alle werken die door u worden gemaakt met gebruikmaking van het auteursrechtelijk beschermde werk, zijn eigendom van, en u draagt hierbij de eigendom over aan Satellite Industries. In plaats van de eigendomsrechten op afgeleide werken op te eisen, kan Satellite Industries u verzoeken de auteursrechtelijk beschermde werken, in welke vorm dan ook, uit afgeleide werken te verwijderen, en u gaat ermee akkoord aan dit verzoek te voldoen.

Satellite Industries heeft het recht, naar eigen goeddunken, deze licentie te beëindigen door u in kennis te stellen van de beëindiging, in welke vorm dan ook. In geval van beëindiging gaat u ermee akkoord onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk en de daarvan afgeleide werken, en gaat u ermee akkoord commercieel redelijke inspanningen te leveren om het auteursrechtelijk beschermde werk en de daarvan afgeleide werken te verwijderen van alle platforms (gedrukt of digitaal).

 

Mediagalerij

Media Gallery
Satellite deelt met trots foto's en video's van onze toiletten, vrachtwagens, ontgeurders en suites. Of u kunt ons vinden op YouTube.

 

Hieronder vindt u links naar hoge resolutie foto's van onze producten.

Foto's van mobiele toiletten

 

Handwasstations

Truck and Service Modules

Bel voor meer informatie: +32 / 2 542 56 56